June 19, 2024, Wednesday
२०८१ असार ६, बुधबार

स्वप्‍न बुन्दै छु

भिडबिचको आशा बन्ने म रहर बोक्दै छु
सारा जगत्‌लाई सिँगार्ने म स्वप्‍न बुन्दै छु ।

बाधा अनेक पन्छाउँदै म मैदान खोज्दै छु
सारासामु स्वपरिचय बनाउन म स्वप्‍न बुन्दै छु ।

हारको सामना गर्न म पौरखी बन्दै छु
शरीरका प्रत्याङ्‌ग खियाउँदै म स्वप्‍न बुन्दै छु ।

तृप्त बन्न कठिन छ भन्ने म हल्ला सुन्दै छु
शरीर थाके पनि लक्ष्य सम्झेर म स्वप्‍न बुन्दै छु ।

सुरम्य भविष्य बनाउने म अठोट राख्दै छु
आफ्नो र परिवारको इच्छा पूरा गर्न म स्वप्‍न बुन्दै छु ।