February 27, 2024, Tuesday
२०८० फाल्गुन १५, मंगलवार

कोमल पुष्प हैन…

कोमल पुष्प हैन
धारिलो तलवार बन्नुस् ।
राक्षस धेरै भयो धर्तीमा,
अब राक्षसको संहार गर्नुस् ।

गृहलक्ष्मी धेरै भयो,
अब गृह रक्षक बान्नुस्।
हातमा चुरा धेरै भयो,
अब तलवार उठाउनुस्।।

मुस्कान, निर्मला हैन
अब झाँसीको रानी बन्नुस् ।
चुल्हो धेरै जलाउनुभो ,
अब बलात्कारी जलाउनुस् ।।

यो कलीयुग हो,
कलीयुगको योग्य बन्नुस् ।
सीता, लक्ष्मी धेरै भयो,
अब महाकाली बन्नुस् ।।

“ यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता´´