February 27, 2024, Tuesday
२०८० फाल्गुन १५, मंगलवार

हाँस्छ

 फुलेर हाँस्छ फूल त्यो, भुलेर दुःख हाँस्दछ
 जिएर हाँस्छ जिन्दगी, मरेर मृत्यु बाँच्दछ
 उडेर हाँस्छ नीर यो, डुबेर मत्स्य हाँस्दछ
 जलेर हाँस्छ दीप यो, चलेर पाउ नाच्दछ ।
            
 गढेर हाँस्छ वृक्ष यो, पढेर हाँस्छ पुस्तक
 लुकेर हाँस्छ बैँस यो , झुकेर हाँस्छ मस्तक
 बलेर हाँस्छ अग्नि यो, फलेर बोट बाँच्दछ
 खुलेर हाँस्छ भावना, घुलेर रङ्ग जँच्दछ ।
           
 बहेर हाँस्छ वायु यो, सहेर हाँस्छ निर्बल
 कहेर हाँस्छ दुर्मुखा, डढेर हाँस्छ निर्जल
 चढेर हाँस्छ तामसी, जडेर हार खुल्दछ
 बढेर हाँस्छ गण्डकी,सडेर कर्म भुल्दछ ।
           
 पिएर हाँस्छ मद्य यो, लिएर हाँस्छ बैगुनी
 सुनेर हाँस्छ गीत त्यो, गुनेर हाँस्छ मै हुँ नि
 डसेर हाँस्छ साँप त्यो,बसेर सोम छर्नु छ
 घसेर हाँस्छ भस्म त्यो, कसेर आत्म चर्नु छ ।
          
 सिएर हाँस्छ सूचि त्यो, दिएर हाँस्छ सेवक
 खिएर हाँस्छ दन्तिका, छरेर हाँस्छ सेचक
 भरेर हाँस्छ चन्द्रिका, गरेर धर्म बाँच्नु छ
 भिरेर हाँस्छ बन्दुके, चिरेर युद्ध छाड्नु छ ।
                 
                                         पञ्चचामर छन्द