May 18, 2024, Saturday
२०८१ जेष्ठ ५, शनिबार

म त राम हुँ

म त्यो नाम हुँ
मारे पनि मर्दिनँ म
म सोच  हुँ
म सत्य हुँ
म त राम हुँ     

अन्त्य हैन अन्न्त हुँ म
पाप हैन पुण्य हुँ म
पापको बिनासक हुँ म
सत्यको संस्थापक हुँ म
म त राम हुँ

सत्यको औतर हुँ म
धर्मको मार्ग हुँ म
सत्यको प्रकार हुँ म
सन्तको सत्कार हुँ म
म त राम हुँ

अमूर्त शरीर हुँ म
परमात्मासँग आत्माको मिलन हुँ म
पापीको त्रास हुँ म
पुण्यात्माको विश्वास हुँ म
म त राम हुँ अन्धकारको अन्त्य हुँ म


प्रकाशको प्रारम्भ हुँ म
काल एक अन्नत हुँ म
राजा एक सन्त हुँ म
म त राम हुँ  ।