April 20, 2024, Saturday
२०८१ बैशाख ८, शनिबार

फूलबारी

  फूलबारीमा मौरी आउँछ
 भुनभुन भुनभुन गीत गउँछ ।
  
 पुतली फूलको चुस रस
 अनि आई छेउमा बस ।
  
 रातो फूल हुन्छ राम्रो
 फूलबारी हाम्रो राम्रो ।
  
 पानी पर्दा हाँस्छन् फूल
 आऊ नाचौँ  मिली हुल