‌वैदिक सनातनधर्मानुरागी महानुभावहरूमा विशेष अनुरोध ।